Vær oppmerksom på kredittkortgebyr i utlandet

Kredittkort

Mens det i Norge enn så lenge ikke finnes noe bestemt regelverk rundt å kreve inn gebyrer på bruk av kredittkort ved transaksjoner, kan det fort lønne seg å være noe mer oppmerksom på problematikken dersom man reiser utenlands. Man behøver nemlig ikke reise lenger enn til Sverige før tingene stiller seg annerledes, og det ikke er tillatt å kreve gebyrer ut over de ordinære ved bruk av kredittkort.

Innen EU og EØS finnes det store variasjoner i hva som er tillatt og hva som ikke er det, og det finnes generelt ingen fasit på det. Dog er det enighet selskapene i mellom, om at det alltid skal opplyses om det på forhånd, dersom det skal kreves ekstra gebyrer for bruk av utenlandske kredittkort.

Blir man ved en handel forespeilet et ekstra gebyr man ikke er blitt pålagt i samme landet tidligere, bør man kontakte kortutsteder og spørre seg til råds. I de tilfeller en forretning krever uberettiget gebyr ved bruk av utenlandske kredittkort, kan de i ytterste konsekvens miste rettigheten til å motta og handle med den type kort.

Et annet element er hvis man blir spurt om man ønsker å gjennomføre en transaksjon enten i norsk valuta eller den lokale, bør man alltid be om informasjon om hva det eventuelt vil innebære rent økonomisk. Både når det gjelder gebyrer og kostnader ved eventuell omregning av valuta.

Valutakursene endres nesten daglig, så her gjelder det å være våken og følge med, samtidig som man bør forhøre seg med kredittkortutsteder før avreise, slik at man vet om de omregner fortløpende, eller om de gjør det den dagen regningen skrives ut. I så tilfelle, kan det være smart å kanskje velge et tredje lands valuta hvis dette er mulig, eksempelvis amerikanse dollar. Dette avhenger dog litt i forhold til hvor i verden man befinner seg, men det finnes enkelte land som faktisk foretrekker amerikans valuta fremfor sin egen. Innen EU er det selvfølgelig Euro som gjelder, men også her er det fortsatt land som fortsatt handler med både euro og sin opprinnelige valuta. Danmark og Sverige er gode eksempler på dette.

Legg igjen en kommentar