Renter

Det finner to ulike renter du bør kjenne til når du skal vurdere kredittkort. Du har en nominell rente og en effektiv rente.

Nominell rente

Den nominelle renten er renten kredittkorttilbyderen har uten medregnet andre gebyrer som tilkommer. Eksempler på slike gebyrer er fakturagebyr, termingebyr og lignende. Når du skal vurdere ulike kredittkort er det viktig å ikke legge vekt på den nominelle renten. Ofte reklamerer de ulike tilbyderne kredittkortene med den nominelle renten, skal du bestille et kredittkort er det viktig å finne den effektive renten først.

Effektiv rente

Den effektive renten er renten du faktisk betaler til banken. Da er det påberegnet alle gebyrene som tilkommer. Ofte ser du en ulik effektiv rente på ulike summer du har utestående, dette er på grunn av faste kronegebyrer gir ulik utslag i forhold til hva du har utestående. Hvis tilbyderen har et fakturagebyr på 35 kr vil dette gi et utslag på den effektive renten ved 10.000 kr utestående på 3,5%, men hvis du har 20.000 utestående vil det gi et utslag på 1,75%.