Norge retter seg mot ulisensierte utenlandske pengeselskaper med ny lovgivning

Kredittkort

Gambling er en hobby for noen, mens noen behandler det som en profesjonell jobb. Mange mennesker i Norge elsker å gamble og tjene penger gjennom det. Gambling er en morsom underholdningsform for de fleste spillere. Kulturdepartementet i Norge har opprettet en ny lov for pengespill. Reglene har strengere restriksjoner og verdipapirer basert på ulisensierte spill- og tippeselskaper med internasjonalt hold.

Målet med den nye lovgivningen

De nye lovene ble foreslått den attende juni av den norske regjeringen. Det ble av mange kalt en milepæl. Abid Raja, kulturministeren i Norge, gikk også inn for denne uttalelsen. Denne nye lovforslaget tar også sikte på å bli med på de atskilte fragmentene av gambling i landet. Den nye loven søker å fullføre reguleringen av det pågående pengespillet i Norge, og den er i ferd med å erstatte gjeldende regler.

Den generelle grunnen

Regjeringen kontrollerte reguleringen av Norges spillindustri i henhold til lotteriloven fra 1995, spilleloven fra 1992 og Totalizator-loven fra 1927. Den nye lovgivningen skal slå sammen disse lovene og få noen endringer i den også på casino på nett. Hovedårsaken bak denne drastiske endringen er at utenlandske selskaper ikke fulgte regelverket i Norges pengespill grundig.

Markedsføringspolitikken har også blitt revidert, i likhet med at pengespill med barn har blitt en straffbar lovbrudd. Operatører må også ha en bekreftet lisens for å ha spillere som spiller under dem. Flere ting skjedde i pengemarkedet i landet Norge. Regjeringen har jobbet levende og bevisst i mange år med deres pengepolitikk, og denne nye loven kan bidra til å gi resultater.

Endringene som skal gjøres

Den nye loven skal medføre mye endring i Norges spillfelt. Den norske regjeringen vil ikke vise toleranse overfor ikke-lisensierte nettsteder og operatører, da det påvirker landets næringsmarked. Nå kan operatører ikke lenger gi ut ulogiske bonuser og jukseavgifter. Dessuten skal også personer som støtter de ikke-lisensierte spilloperatørene og spiller under dem hevdes som kriminelle.

Andre endringer inkluderer strenge begrensninger for hvem som kan gjøre forretninger med å spille med norske folk. Disse endringene var uventede og plutselige for det norske spillmarkedet. Utenlandske pengeselskaper, deres allierte og betalingskilder er nå nødt til å trekke seg fra det norske markedet siden omsetningen deres synker og perfekt reklame ikke lenger er lett å oppnå.

Avsluttende ord

Gambling er en kilde til underholdning for mange, mens noen spiller og satser for å tjene profesjonelt. Norske spillere hadde flere problemer angående utenlandske selskaper som drev spillesider og kasinoer. Derfor satte Norges regjering opp en ny lov for å beskytte helligheten ved lovlig pengespill og la folket ha en rimelig inntjening. Disse lovene har forårsaket en betydelig endring i bettingindustrien i Norge. De utenlandske selskapene som driver virksomhet i Norge og deres allierte har blitt berørt av denne nye loven.