Kredittkortbruk i utlandet

Kredittkort

Har man først gått til anskaffelse av et kredittkort, er det nærliggende at man også har intensjoner om å bruke det. Spesielt på utenlandsreisen kan det ha mer enn en fordel å bruke kort. Ikke bare slipper man å bære rundt på så alt for store mengder kontanter, det er faktisk også tryggere på flere andre måter. Ikke minst mot skimming og andre lurerier.

Dette bekreftes av flere utstedere, som begrunner svaret med at det ligger i kredittkortets natur, i og med det ikke er direkte tilknyttet kundenes private bankkontoer, og fordi man får tilsendt en oversikt over transaksjonene man kan kikke gjennom og godkjenne før en eventuell betaling finner sted. Stemmer ikke disse tallene med bilag man har med seg hjem fra utlandet, kan man bestride kravet og eventuelle svindelforsøk kan avverges.

Ulempen er ofte at kontantuttak fra bankautomater er gebyrbelagt, men det er en overveielse som likevel er verdt å ta med i betraktningen.

Legg igjen en kommentar