Hva er CVC?

Kredittkort

CVC, eller Card Verification Code, også kalt CSC, Card Security Code, er en kode som er påført alle dagens kredittkort beregnet for å verfisere at det er et genuint kredittkort man sitter med. Denne koden er generert ut fra andre opplysninger på kortet, for eksempel kortnummer, varighetsdato og lignende. Koden er som regel plassert på kortets bakside, men det finnes også tilfeller hvor den er å finne på forsiden. Koden finnes i både tre- og firesifret utgave, og begge brukes om hverandre litt avhengig av hvilken type kredittkort man har.

De første CVC-kodene (CVC1 og CVV1) ble av enkelte kortutstedere innført så tidlig som i 1997, og var integrert i selve magnetstripen. Men da problematikken med fysisk kopiering av kort tiltok måtte utviklerne til å tenke annerledes. Dermed oppsto neste generasjons CVC-kode, CVC2 og CVV2 som ikke var fysisk integrert i kortet på noen måte, utover at de står skrevet i klartekst. Rent teoretisk vil man kunne benytte et kredittkort uten å måtte ha det i hendene bare man har de andre nødvendige opplysningene tilgjengelig.

Ulempen med dette er selvfølgelig at hvis man har en fotokopi av kortet kan det misbrukes, spesielt ved handel på internett. Derfor er det mange som endrer pinkoden på kortet slik at den på en eller annen måte inneholder CVC-koden og deretter fysisk fjerner den fra kortet. Enten ved å tusje over eller skrape vekk tallene.

Dette er imidlertid ikke tillatt da det oppfattes som manipulasjon av kortet og det følgelig deretter blir ugyldig. Rent teknisk har det ingen betydning da kortet fortsatt virker, men skulle en nidkjær medarbeider i en eller annen butikk henge seg opp i det, har de faktisk plikt til å inndra det og rapportere hendelsen til kortutsteder med de konsekvenser det vil medføre.

Bruk av CVC-kode beskytter ikke mot svindelforsøk utført ved såkalt “phishing”, og derfor er det minst like viktig å beskytte CVC-koden som selve pinkoden, spesielt siden den står skrevet på kredittkortet i klartekst. Enkelte sider på nettet spekulerer i om tredjegenerasjons CVC er på trappene, men hvor, eller i hvilken form, de kommer er foreløpig bare spekulasjoner.

Legg igjen en kommentar